HOME KAZUE MIZUSHIMA STRINGRAPHY STUDIO EVE
STUDIO EVEADDRESS 1-4-13,Matsubara,Setagaya-ku,TOKYO 156-0043,JAPAN
Phone 81-03-5376-3633(office & studio)
Facsimile 81-03-5376-8055(office & studio)
Members
Pruduction Midori Yaegashi
Composer Kazue Mizushima


Performers Kazue MizushimaMotoko Shinohara

Kiku

Mineko Tajitsu

Ikuko Hasumi
  Momo Suzuki

Marimi Morito

Takayuki Saito
The farm Bunko Saito

Kimiko Nakao

Fumiko Saito

 

 


HOME KAZUE MIZUSHIMA STRINGRAPHY STUDIO EVE